FMK

Mobil mp3 goodness

Velkommen til MP3 programmet sin hjemmeside. Programmet er dessverre ikke ferdig. Denne hjemmesiden er heller ikke lagt ut på internett enda.

MP3 programmet lar deg sende musikk gjennom "lufta" fra en PC til en mobil. Dataene overføres via internett, så det er nødvendig å ha en litt rask tilkobling i begge ender. I praksis betyr det at programmet krever en 3G tilkobling på mobilen.

Er du interessert i å hjelpe til med prosjektet? - i så fall kan du dessverre ikke få lov til det.